ให้บริการจัดหาเจ้าหน้าที่ สห รักษาความปลอดภัยภายในบริเวณการจัดงานทุกงานไม่ว่าจะเป็นงานขนาดเล็กหรืองานขนาดใหญ่ รักษาความปลอดภัยอย่างมืออาชีพ รับประกันความปลอดภัยด้วยประสบการณ์ที่มีมาอย่างยาวนาน เพราะได้รับการฝึกฝนมาเป็นอย่างดีและชำนาญในการระงับเหตุในกรณีที่เกิดเหตุความไม่สงบภายในงาน

ติดต่อ โทร. 061-889-8883/094-787-1663